Projectonderwijs

Geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek worden bij ons vanaf groep 3 in projectvorm gegeven. Dat betekent dat ze de lesstof over een langere periode uitgesmeerd krijgen, in plaats van elke week een uurtje les in het ene vak en dan weer in het andere.

We ervaren dat de lesstof beter beklijft en dat onderwerpen meer kunnen worden uitgediept. Bovendien wordt het projectonderwijs heel eigentijds vormgegeven met een digitale methode die vooral gericht is op doen en ervaren. De leerlingen van Kindcentrum TROTZ! zitten dus niet alleen met hun neus in de boeken, maar gaan echt letterlijk aan de slag met de stof.

De leerlingen leren: leervragen en onderzoeksvragen te formuleren, deze omzetten in een plan van handelen en na afloop hun eigen project evalueren en presenteren. Zelfregulerend leren is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Het project wordt op verschillende manieren afgesloten. U kunt hierbij denken aan:
een presentatie
een muurkrant
een muziekstuk
een college voor ouders
een video-opname
een fotoreportage
een experiment presenteren
een verslag schrijven
etc.

Deze verscheidenheid is gekozen om tegemoet te komen aan alle talenten die de leerlingen beheersen of misschien juist willen ontwikkelen.