Kosten BSO

BSO uurprijs regulier:                             €9,12 per uur
BSO uurprijs extra opvang:                   €9,60 per uur


Ook bij  onze BSO kunt u kinderopvangtoeslag krijgen.

Het contract is gebaseerd op 48 weken, vakanties erbij inbegrepen. Voor studiedagen brengen wij geen extra kosten in rekening voor de kinderen die op die dag gebruik maken van de BSO.

BSO TROTZ! is geopend gedurende 48 weken per jaar. De BSO is gesloten op alle reguliere feestdagen, tijdens de bouwvakvakantie in de zomer en in de week tussen Kerst en Nieuwjaar.
Ook tijdens studiedagen bieden wij opvang aan.

 

Kosten Peuteropvang

Uurprijs POV:   € 10,25

 

Ouderbijdrage

De peuteropvang valt onder de Wet kinderopvang. Hierdoor kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.
Als u hier niet voor in aanmerking komt, betaalt de gemeente Twenterand mee aan de plek voor uw kind.

 

VVE

Soms heeft een kind extra hulp nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Bijvoorbeeld omdat het moeite heeft met taal of praten. In de peuteropvang besteden we hier extra aandacht aan. Dat noemen we voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het consultatiebureau geeft hiervoor een verwijzing. We noemen dit een VVE-indicatie. Kinderen met een VVE-indicatie kunnen 4 dagdelen naar de peuteropvang. U betaalt 2 dagdelen per week. Het 3e en 4e dagdeel betaalt de gemeente.