Informatie gemeente Twenterand

De gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen in de samenleving en daar ook de kans toe krijgen. Daarvoor zijn er een aantal regelingen opgezet, namelijk het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Twenterand en het Schoolpakket. Hieronder vindt u een korte toelichting bij de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

  • Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds: dankzij het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds kunnen kinderen in gezinnen die minder geld hebben toch naar een sportvereniging of meedoen met culturele activiteiten. Het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds betalen de contributie en eventueel benodigde attributen zoals bijvoorbeeld een hockeystick of sportkleding.
  • Schoolpakket: het schoolpakket is een vergoeding voor schoolkosten voor het voortgezet (speciaal) onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs voor gezinnen met een laag inkomen. Het gaat dan om een tegemoetkoming voor bijvoorbeeld de ouderbijdrage, kosten voor lesmateriaal, schoolgeld of de kosten voor een abonnement van het openbaar vervoer. Ook is een eenmalige bijdrage voor een fiets mogelijk bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs.

  • Jeugdfonds sport en cultuur | Twenterand
  • Schoolpakket 2023/2024 | Twenterand