Ons onderwijs 

Oog voor ieders toekomst op Kindcentrum TROTZ!

Op onze school bieden we niet alleen modern (tablet)onderwijs. We kijken ook heel goed naar de talenten en mogelijkheden van ieder kind op zich. Zo leveren wij jonge individuen af die klaar zijn voor de toekomst en vooral klaar zijn voor hun eigen toekomst.

,,Met oog voor ieders toekomst”

Het ontdekken van je talenten staat bij Kindcentrum TROTZ! centraal. Daar is alle ruimte voor op onze school. Klein, gezellig, rustig en voorspelbaar. Maar ook: modern, innovatief en met oog voor elkaar en de ouders.

Met ons laptoponderwijs en nieuwerwetse onderwijsmethodes, stomen wij onze leerlingen klaar voor hun eigen pad in de maatschappij. En leren we ze naast zelfstandigheid ook rekening te houden met hun medemens.

 

Onze kernwaarden

Naast de kernwaarden veiligheid en respect, staan de letters TROTZ! voor onze andere kernwaarden.

Toekomst: wij staan voor toekomstgericht onderwijs. We vinden het van belang dat leerlingen zich vaardigheden eigen maken die zijn nodig hebben voor hun toekomst.

Resultaten: met de resultaten van de leerlingen richten we ons op de brede ontwikkeling van ieder kind. Resultaat- en doelgericht leren. We accepteren de verschillen tussen leerlingen. Doelen en lesstof worden waar nodig en mogelijk aangepast aan deze verschillen.

Ontdekken: tijdens de wereld oriënterende vakken wordt er naast de reguliere lesstof ook gewerkt aan eigen leer- en onderzoeksvragen. Doen, ervaren en onderzoeken.

Talent: door samen op zoek te gaan naar de talenten van iedere leerling en daar ruimte aan te geven, kunnen we talenten laten groeien.

Zelfvertrouwen: vol passie creëren wij ruimte en voorwaarden waarin ieder kind in zijn of haar eigen kracht kan komen en groeien.

 

Dit vinden wij nog meer belangrijk... 

Persoonlijke aandacht 

Het kleinschalige karakter van Kindcentrum TROTZ! draagt bij aan de persoonlijke aandacht voor kinderen en ouders. Kindcentrum TROTZ! biedt een veilige en vertrouwde omgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. We gaan respectvol om met elkaar, hebben respect voor elkaars werk en ontwikkelen respect voor nieuwe dingen die op ons pad komen. Veiligheid is er door duidelijkheid, rust en structuur. Uw kind is niet alleen een leerling van de groep, maar is een leerling van de school.

Warm pedagogisch klimaat

Veilig en gewaardeerd voelen is een voorwaarde om te komen tot ontwikkeling. Bij ons mag je zijn, wie je bent. Wij besteden dan ook veel aandacht aan het pedagogisch klimaat binnen de school.

Om een goed pedagogisch klimaat te kunnen waarborgen is het team geschoold in de methodiek B6-4ALL. Het uitganspunt van B6-4ALL is: “Goed gedrag kan je leren”. Wekelijks wordt er in alle groepen gewerkt met de methode KWINK. Dit is een methode voor sociaal-emotioneel leren.

Toekomstgericht onderwijs

Kennisoverdracht blijft belangrijk in het onderwijs, maar er is nog zoveel meer te leren. Wij vullen het leren van kennis aan met persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op de deelname in de maatschappij.

Toekomstgericht onderwijs staat bij ons voor:

  • Wij prikkelen de creativiteit en nieuwsgierigheid van onze leerlingen en wij leren hen zich blijvend te ontwikkelen;
  • Wij leren de leerlingen om te gaan met vrijheid, verantwoordelijkheid en het over grenzen heen te laten kijken; wat kan er nog meer;
  • Wij leren de leerlingen de kans van de digitale wereld te benutten.

Op Kindcentrum TROTZ! wordt gewerkt met een modern onderwijsaanbod met daarbij passende methoden. Zo maken leerlingen vanaf groep 1 kennis met Engels.

We zetten de methode BLINK in voor het vak Wereldoriëntatie. Tijdens deze lessen gaat uw kind na de informatieve lessen zelf aan de slag met eigen onderzoeksvragen.

De laptop

Vanaf groep 4 wordt de verwerking van de lesstof gedeeltelijk op een laptop gedaan. Dat heeft veel voordelen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld direct feedback op de oefenstof die ze verwerken. Ze kunnen bovendien in hun eigen tempo werken en hoeven niet meer te wachten op de rest. Ook het verwerken van de lesstof gebeurt op verschillende niveaus. Naast de lesstof werkt uw kind ook aan eigen doelen binnen het vakgebied.

De leerkracht blijft van groot belang in de klas. Het gebruik van de laptops wordt afgewisseld met andere activiteiten, die de concentratie, motoriek en sociale contacten bevorderen. Het schrijfonderwijs is nog altijd op Kindcentrum TROTZ! aanwezig.

De leerlingen krijgen de laptops van ons in bruikleen.