Nieuwe website

Dag ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van KC TROTZ!

Na het invoeren van de ouderapp "Klasbord" is nu de website aan de beurt. Dit schrijven is mede een test om te kijken of de handleiding ons niet bedriegt.

De agenda is "leeg" maar wordt zo snel mogelijk weer up to date gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Team KC TROTZ!