Ouders

Het team van kindcentrum TROTZ! ziet ouders als partner in het onderwijs. Om het beste uit ieder kind te kunnen halen, hebben wij u dan ook hard nodig. U beschikt namelijk over kostbare informatie, die wij kunnen inzetten voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom werken we graag samen in de driehoek van kind, school en ouders. En staat onze deur altijd voor u open.

Wandelgangcontacten

Tussen de middag of na schooltijd is het altijd mogelijk om contact te hebben met de groepsleerkracht over de ontwikkelingen van het kind. Voor schooltijd is het alleen mogelijk om even een korte mededeling te doen of een afspraakje te maken.

Oudergesprekken

Voor de groepen 1 tot en met 8 voeren wij aan het begin van het schooljaar omgekeerde oudergesprekken. Niet de leerkracht, maar u als ouder bent hier aan het woord. Op een formulier vult u in hoe u uw kind ervaart en welke ambities u voor het kind in gedachten heeft dit schooljaar. De leerkrachten kunnen op basis van die informatie de juiste pedagogische aanpak snel bepalen, waardoor ouders en school op één lijn komen.

10-Minutengesprekken

Vier keer per jaar kunnen ouders na schooltijd bijpraten met de leerkracht(en) van hun kind. Ouders mogen twee daarvan laten schieten, als zij dat willen. De andere twee zijn verplicht en bedoeld om van de leerkracht te horen hoe het kind het doet op school.

Ambitiegesprekken

Aan het einde van groep 7 houden wij samen met u als ouder, uw kind en de leerkracht ambitiegesprekken. Hierin bespreken we het rapport en plannen we het komende schooljaar. Waar wil uw kind naar toe werken? Wat heeft het nodig voor zijn of haar toekomst?

Ouderavonden

In samenspraak met de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad worden één of meer informatieavonden per jaar gehouden over actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld over cyberpesten, kinderen en internet, passend onderwijs, ict, mediawijsheid en dergelijke.

Ouderraad

Ouders kunnen door deelname aan de ouderraad direct invloed uitoefenen op het schoolbeleid van de Kindcentrum TROTZ!. De raad behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders en houdt zich bezig met allerlei activiteiten op en rond school. Lees meer over de Ouderraad