Buitenschoolse opvang TROTZ!

Sinds september 2023 zijn we op TROTZ! gestart met onze eigen kinderopvang in de vorm van BSO.
De tijden voor de naschoolse opvang zijn als volgt:

Maandag:            14:00 uur tot 18:00 uur

Dinsdag:              14:00 uur tot 18:00 uur

Woensdag:         14:00 uur tot 18:00 uur

Donderdag:        14:00 uur tot 18:00 uur 

Vrijdag:                14:00 uur tot 18:00 uur


Binnen deze buitenschoolse opvang bieden we een veelzijdigheid in activiteiten welke aansluiten bij het aanbod welke we ook op school bieden (bijv. workshops). De kinderen nemen in een vrije situatie deel aan allerlei activiteiten. We werken veel vanuit de methode “Doen Kids”

Op dit moment bieden we alleen voorschoolse opvang aan op dinsdag en donderdag. Voorschoolse opvang is van 7.30-8.30 uur

Kosten zijn:         € 9,12 per uur
Extra opvang:    € 9,60 per uur

Ook bij deze buitenschoolse opvang kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Het contract is gebaseerd op 48 weken, vakanties erbij inbegrepen. Voor studiedagen brengen wij geen extra kosten in rekening voor de kinderen die op die dag gebruik maken van de BSO. BSO TROTZ! is geopend gedurende 48 weken per jaar. De buitenschoolse opvang is gesloten op alle reguliere feestdagen, tijdens de bouwvakvakantie in de zomer en in de week tussen Kerst en Nieuwjaar. Ook tijdens studiedagen bieden wij opvang aan.