Peuteropvang TROTZ!

Vanaf september 2021 biedt kindcentrum TROTZ! een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Sinds oktober 2022 zijn wij een VVE Locatie.

De peuteropvang is geopend op:
Maandag:       8.30-12.30 uur
Dinsdag:         8.30-12.30 uur
Woensdag:    8.30-12.30 uur
Donderdag:   8.30-12.30 uur

Bij POV TROTZ! vinden wij dat elk kind het recht heeft om zich optimaal te ontwikkelen en het krijgen van alle mogelijkheden hiertoe. Deze visie is ons uitgangspunt van waaruit wij met de kinderen en elkaar omgaan.

Kinderen kunnen zich het beste ontwikkelen in een veilige omgeving. Emotionele veiligheid en plezier voor het kind staat bij ons in hoog vaandel. Wij begrijpen dat uw kind uw belangrijkste bezit is. Daarom zullen wij met alle zorg en aandacht voo uw kind zorgen en een veilige plek bieden waar het zich optimaal en met plezier kan ontwikkelen. De kinderen leren in een grotere groep met andere kinderen omgaan, er wordt gespeeld met verantwoord speelgoed en de peuters experimenteren met verschillende materialen.

Door diverse activiteiten aan te bieden, proberen wij bij te dragen aan de sociale vaardigheden, motoriek, taalontwikkeling, zelfstandigheid en creativiteit van de peuter.


Heeft u vragen, dan mag u contact opnemen met Marloes Aman. U kunt een mail sturen naar:
m.aman@varietas.nl of bellen naar 0546-563968