Ouderraad

Alle ouders van onze school maken deel uit van de “Oudervereniging TROTZ!-Vriezenveen”. Het bestuur van deze vereniging wordt de “ouderraad” genoemd.

Doelstelling ouderraad
De ouderraad probeert de belangen van de kinderen op school (in de ruimste zin van het woord) te behartigen. De ouderraad is praktisch ingesteld en steunt de school bij de dagelijkse gang van zaken.

Activiteiten ouderraad
Gedurende ieder schooljaar is de ouderraad nauw betrokken bij de organisatie van een groot aantal activiteiten. Aan diverse jaarlijks terugkerende activiteiten wordt een bijdrage geleverd, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, schoolreisjes en het schoolkamp.

De ouderraad probeert de belangen van de kinderen op school (in de ruimste zin van het woord) te behartigen. De ouderraad is praktisch ingesteld en steunt de school bij de dagelijkse gang van zaken. Gedurende ieder schooljaar is de ouderraad nauw betrokken bij de organisatie van een groot aantal activiteiten. Aan diverse jaarlijks terugkerende activiteiten wordt een bijdrage geleverd, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstvie­ring, carnaval, schoolreisjes en het schoolkamp. De ouderraad bestaat uit:
 
- Moniek van Dongen (voorzitter)
- Maureen Truyen (secretaris)
- Niek Sloot
- Gidon van Os
- Mariëlle Mannessen
- Kim Wagt
- Marloes Wind