Documenten

Kinderen in de leeftijd van 2 – 12 jaar maken veel ontwikkelingen door. Daarom is een goede begeleiding in deze levensfase erg belangrijk. Om te waarborgen dat alle pedagogisch medewerkers middels dezelfde richtlijnen werken zijn er op kindcentrum TROTZ! pedagogische beleidsplannen opgesteld voor de tak kinderopvang. 

Wanneer kinderen naar het peuterspelen komen moet dit voor hen een veilige en vertrouwde plek zijn, een plek waar kinderen het fijn hebben met elkaar. Dit is voor TROTZ! een belangrijke pijler in het pedagogisch beleidsplan. De pedagogisch medewerksters scheppen een kader waarbinnen activiteiten plaats kunnen vinden, maar de kinderen hebben een duidelijke stem in de keuze welke activiteiten ondernomen worden. 

Het uitgangspunt in de verschillende beleidsplannen is dat een sfeer van veiligheid en vertrouwen als basis dient voor de ontwikkeling van de kinderen. De pedagogisch medewerkers hebben de taak om voor die veiligheid en dat vertrouwen te zorgen. Bovendien is de taak van de medewerkers om de kinderen de gelegenheid te geven hun nieuwsgierigheid te prikkelen en te bevredigen. Geen twee kinderen zijn hetzelfde, daarom wordt ieder kind in zijn eigen tempo ondersteunt en gestimuleerd, zonder uit te gaan van een ‘standaard’ kind.

Naast het pedagogisch beleid maken wij gebruik van huisregels en verschillende protocollen. Denk hierbij aan de meldcode kindermishandeling, het veiligheids-en gezondheidsbeleid, de manier waarop we het mentorschap vormgeven. U kunt de verschillende beleidsplanen e.d. op deze website inzien. De GGD checkt jaarlijks of een kinderopvang locatie voldoet aan de gestelde eisen. Ook dit rapport is in te zien. De overige protocollen (zoals pestprotocol, vervoersprotocol, rouwprotocol) kunt u altijd opvragen op de locatie. 

 


Peuteropvang

Stichting Kinderopvang Varietas Trotz! POV 13-07-2023.pdf

Pedagogisch beleidsplan Peuteropvang TROTZ! januari 2023.pdf

Veiligheid en Gezondheidsbeleid Peuteropvang TROTZ! 2023.pdf

 

BSO

Stichting Kinderopvang Varietas Trotz! BSO 01-12-2023.pdf

Pedagogisch beleidsplan BDO TROTZ!.pdf
 

Algemeen 

Algemene voorwaarden 2024 Kinderopvang TROTZ!.pdf

Geneesmiddelenformulier.pdf

Mentorschap en de rol van Pedagogisch Coach TROTZ!.pdf

Meldcode Kindermishandeling Stichting Kinderopvang TROTZ!.pdf

Klachtenregeling Stichting Kinderopvang Varietas.pdf