De laptop en ons onderwijs

Onze groepen 4 tot en met 8 verwerken bij de basisvakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen de lesstof op de laptop. Dat heeft veel voordelen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld direct feedback op de oefenstof die ze verwerken. Ze kunnen bovendien in hun eigen tempo werken en hoeven niet meer te wachten op de rest.

Ook de leerkracht heeft profijt van het digitaal verwerken van de lesstof. Achteraf na kijken is bijvoorbeeld niet meer nodig. De leerkracht ziet meteen op een dashboard welke opdrachten moeilijk zijn en meer uitleg nodig hebben.

De leerkracht blijft van groot belang in de klas. Het gebruik van de laptops wordt afgewisseld met andere activiteiten, die de concentratie, motoriek en sociale contacten bevorderen. Het schrijfonderwijs is nog altijd op Kindcentrum TROTZ! aanwezig.

De leerlingen krijgen de laptops van ons in bruikleen.